Team Wolfganghof

Vanessa Di Marzo

dipl. Physiotherapeutin
dipl. Lymphdrainage Therapeutin
dipl. Dry Needling Therapeutin
FDM Therapeutin
dipl. Masseurin SRK

Kristin Rothe
dipl. Physiotherapeutin
dipl. Lymphdrainage-Therapeutin
FDM Therapeutin 
Therapeutin für Reflektorische Atemtherapie

Michelle Schmidmeister
dipl. Physiotherapeutin
dipl. Boeger-Therapeutin

Maria Bono Oberwinkler
Sekretariat